Pod Niebiosa

logo strony

napis

POLECENIE

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20.10.2020 r.

                 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2

polecam

Staroście Powiatu Włoszczowskiego oraz Burmistrzowi Wójtom Miast Miast i Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego.

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia

22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku

 placówkach wsparcia dziennego;

  1. centrach integracji społecznej;
  2. klubach integracji społecznej;
  3. dziennych domach i klubach seniora;
  4. środowiskowych domach samopomocy;
  5. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy

administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu

terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

                                                                                Podpis

                                                                              Zbigniew Koniusz

                                                                                  Wojewoda Świetokrzyski

„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony

kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrznego wyzwolenia,

oczyszczenia, niezależności.”

– Jan Paweł II

            Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie pl. terenową w Kossowie w dniach od 12.10.2020 do 25.10.2020 roku uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym ( usprawniająco – rehabilitacyjnym ) w Kompleksie Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Marzenie „ ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane.

            Powyższy turnus dofinansowany został z środków PFRON pozostających w dyspozycji powiatu włoszczowskiego. Podopiecznym i opiekunom towarzyszyło 2 osób kadry czuwającej nad sprawnym przebiegiem turnusu i założeń programowych. Uczestnicy turnusu korzystali z bazy zabiegowej ośrodka „Marzenie”.

        Pragniemy podziękować właścicielom Pensjonatu „Marzenie” oraz Dyrektorowi PCPR i kadrze za możliwość dofinansowania powyższego wyjazdu dla podopiecznych placówki.

gory 3gory 4Góry 1gory 2

gory 5

 

                                                        „Tylko to co gotujesz z miłością, jest naprawdę smaczne.”                                                                                                                                                                                                                                                                                 Alison Singh Gee

     W dniu 07.10.2020 uczestnicy Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, pl. terenowej w Kossowie w ramach terapii na pracowni gospodarstwa domowego, wspólnie uczestniczyli w wypiekaniu słodkości. Podopieczni wykorzystują swoją kreatywność wymyślają    i tworzą swoje autorskie przepisy, które później mamy okazję podziwiać oraz kosztować. Ta forma terapii pozwala uczestnikom na rozwijanie kreatywności, cierpliwości, wyobraźni, uczestnicy poznają techniki i organizację czasu przy wypieku ciast. Rozwijają poczucie estetyki. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność . 

Pracownia Ewelina

pracownia ewelina     

 

 

                                                 

                                                                                  

           Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie pl.terenowa w Kossowie 29 września 2020r przekazała do Świętokrzyskiego oddziału PFRON w Kielcach prace podopiecznych, którzy przystąpili do konkursu plastycznego "Tajemnica mojej wyobraźni" XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Na początku października spośród nadesłanych prac z WTZ, DPS i ŚDS Wojewódzka Kapituła konkursu, w składzie : dr Joanna Biskup-Brykczyńska pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, dr Magdalena Leśniak, specjalista ds.edukacji Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Andrzej Michalski Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonią 15 prac w kat. malarstwo i witraż , rysunek i grafika , fotografia, rzeźba kameralna, płaskorzeźba oraz tkanina i aplikacja. Wyniki zostaną przedstawione podczas Wojewódzkiej Gali Konkursu 16 listopada 2020r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.Tajemnica swojej wyobrażni podzielili sie nasi uczestnicy a oto efekty. 

uczestnik Dariusz Bożkiewicz

uczestnik Hubert

uczestnik Łukasz Pytlarz

uczestnik Mateusz Rams

uczestnik Rafał Wypych

       Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie w dniach 21-22.09.2020 roku uczestniczyli w zajęciach artystycznych pod nazwą „Trening czyni mistrza” warsztaty odbyły się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Końskich. Do akcji przyłączyła się także młodzież z koneckich szkół ponadpodstawowych.

       W warsztatach wzięło udział 30 uczestników z dwóch powiatów. Warsztaty przyniosły wiele radości i odkryły nowe drzemiące talenty i otworzyły uczestników do wyrażania swoich emocji poprzez zabawe kolorami. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Efekty współpracy podopiecznych warsztatów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych będziemy mogli wkrótce obejrzeć w Starostwie Powiatowym w Końskich, gdzie zaprezentowana zostanie wystawa prac.

ok 1

ok 2

ok 3

ok 4

 

 

Showcases

Background Image