Pod Niebiosa

logo strony

napis

dzien kobiet

 

  • „ Jeżeli tworzę z serca, wszystko działa i jest piękne”.

Marc Chagall

            W Caritas Kieleckiej Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrowie w ramach terapii na pracowni przyrodniczo- ogrodniczej pod opieką naszego instruktora jest wyrabianie przez uczestników sprawności manualnej, rozwijanie konkretnych zamiłowań. Rozwijanie umiejętności twórczego wykonywania prac – odchodzenia od schematów. Wykonywanie takich prac znacznie uwrażliwia uczestników WTZ na estetykę i piękno, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową oraz uczy precyzji, skupienia i dokładności. Prace dobierane są do chęci i możliwości uczestnika tak, aby oprócz wyrabiania sprawności manualnej pobudzić wyobraźnie twórczą od dobierania kolorów, aż do realizacji własnych pomysłów z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

 marzec 2marzec 1marzec 7

Współpraca Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej i Zawodowej oraz przychylność ze strony kierownika pana Tomasza Bugajny zaowocowała rozpoczęciem cyklu zajęć z nowoczesnego, szeroko pojętego poradnictwa i coachingu.

1 lutego, w poniedziałek pani Katarzyna Kozłowska- kluczowy doradca ogólny oddziału OWES wprowadziła podopiecznych i instruktorów do celu spotkań. Specjalista ds. reintegracji Zofia Nikodem- Pyrek poprowadziła pierwsze warsztaty z pięcioosobową grupą.

Poznawanie i określenie samego siebie, własnej osobowości, cech charakteru jak również potrzeba ciągłego rozwoju są nieodzownym elementem, by dokonać właściwych wyborów w życiu. Podopieczni WTZ dowiedzieli się, że kariera to nie sukces, sława i pieniądze. To raczej droga, na którą każdy człowiek wkracza, zaczynając edukację i zastanawiając się; kim jestem, co chcę robić w życiu? Na nasze wybory życiowe i zawodowe powinny mieć wpływ czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Te pierwsze to nasze cechy indywidualne, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, zdolności, temperament, cechy charakteru, osobowość, system wartości i stan zdrowia. Analizą czynników zewnętrznych powinniśmy się zająć dopiero po poznaniu obrazu własnej osoby, tak aby wybór był trafny i przemyślany. Są to przede wszystkim: poznanie zawodów, tendencji na rynku pracy.
Malcolm S. Forbes powiedział: „Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest.” Bardzo ważnymi okazują się nasza intuicja wraz z głosem wewnętrznym. Warto ich posłuchać, podejmując ważne decyzje życiowe i zawodowe. To one prowadzą nas do ścieżki, która może okazać się naszym przeznaczeniem i życiową misją. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, a jednocześnie pięknie niepowtarzalny.

Na zajęciach będą wykorzystywane teksty felietonistki i dziennikarki Reginy Brett z książek, które są doskonałymi lekcjami na szczęśliwe życie: a mianowicie: „Jesteś cudem”, „Bóg nigdy nie mruga” oraz „Bóg zawsze znajdzie Ci pracę”. Autorka pisze ,,To wybór, a nie przypadek, decyduje o twoim przeznaczeniu. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart, jaką odgrywasz rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens. Nikt inny nie dysponuje tym, co ty- twoim zestawem talentów, pomysłów, zainteresowań. Jesteś oryginalnym egzemplarzem. Arcydziełem”. Posłużymy się również wspaniałą sztuką afirmacji, zainspirowaną w książkach księdza doktora Josepha Murphiego, między innymi w „Uwolnionej potędze podświadomości”. Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                 Zofia Nikodem- Pyrek

OWES 1Owes 2

zyczenia

        

        W dniu 7 września 2020 roku pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a PFRON, P. Robertem Suchanek – Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia oraz Iwoną Szafrańską – inspektor w Wydziale Organizacyjnym Ochrony Zdrowia Sitarstwa Powiatowego we Włoszczowie w obecności Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Gmina Krasocin- Tomasza Bugajnego oraz Rafała Cioskiem – kierowcą został dokonany odbioru 9-cio osobowego mikrobusa marki FORD Transit Custom MCA 2.0, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionego zgodnie z umową Nr 15/Or/20/PFRON z dnia 5 października 2020 roku pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację projektu „Zakup 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego dla przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie „ realizowanego w ramach obszaru D programu pt.” Program wyrównywania różnic między regionami III”

samochód

Showcases

Background Image