Pod Niebiosa

logo strony

napis

  • „Pochwalony bądź, mój Panie,
  • przez siostrę naszą, matkę ziemię,
  • która nas żywi i chowa,
  • wydaje różne owoce barwnymi kwiatami i trawami „

             Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Caritas Polska realizuje projekt pt.” Ekologia integralna encykliki Laudato Si” w działaniu wspólnot z Caritas Polska i społeczności lokalnych. Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ – w trosce o wspólny dom. Działając pod skrzydłami Caritas Diecezji Kieleckiej placówka Warsztaty Terapii Zajęciowej włączyła się w projekt poprzez przygotowanie aplikacji, która będzie prezentowana w mobilnej ambasadzie Laudato Si na terenie całego kraju.

konkursss1

konkurss3

 

„Założyć ogród to uwierzyć w jutro”

Audrey Hepburn

 

"Terapia ogrodem" - zazieleniło się! Podopieczni sami zrobili swój warzywniak. Ogród warzywny w skrzyniach jest świetnym rozwiązaniem na uprawę ekologicznych warzyw, a prace z roślinami są odzwierciedleniem efektów terapii zajęciowej. Podopieczni naszych warsztatów z wielką chęcią i zaangażowaniem  przystąpili do prac związanych z budową warzywniaka w skrzyniach, jak również ścieżek obok niego. Po odpowiednim przygotowaniu gruntu  w skrzyniach warzywnych podopieczni przystąpili do zapoznania się z rodzajami nasion, sadzonkami warzyw oraz nauki ich wysiewu i sadzeniu. Czynności, które  wykonywali w grupie poprawiały  komunikatywność i  pokonywały bariery mówienia i słuchu, wyciszały ich jak  również dawały ujście nadwyżce energii. Zasiane i pielęgnowane przez nich warzywa będą pomocne w działaniu pracowni przygotowującej do samodzielnego życia, a wspólna praca i jej efekty będą dawały wszystkim wiele radości i satysfakcji.

Ogród 1

Ogród 2

ogrod 4

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako koordynator działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie jest na etapie opracowania/aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju sektora w najbliższych latach. W tym celu utworzona została Grupa Tematyczna ds. diagnozy sektora ekonomii społecznej, której zadaniem jest m.in. określenie potencjału, potrzeb i problemów ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. W tym celu zostaliśmy zaproszeni do pracy w tej grupie. 

Spotkania Grupy Tematycznej odbędą się w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Spotkania odbywać się w formule online. Najbliższe spotkanie planowane jest na 28-29 kwietnia  2021 rok. 

 

zyczenia 1

Światowy Dzień

Showcases

Background Image