Pod Niebiosa

logo strony

napis

wakacje 2022

  1. Ze szczytu góry lepiej zobaczyć, jak nieistotne jest wszystko, co jest poniżej.
  2. Nasze zwycięstwa i nasze smutki nie są już tak ważne.
  3. To, co zyskaliśmy lub straciliśmy, leży poniżej.
  4. Z wysokości góry widać, jak rozległy jest świat i jak szerokie są horyzonty.
  5. (Paulo Coelho)

 

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie uczestniczyl w wycieczce na Święty Krzyż - ciąg dalszy realizacji projektu ,,W kręgu legend świętokrzyskich". Wzięli w niej udział: podopieczni DPS we Włoszczowie, ŚDS we Włoszczowie . Przewodnikiem wycieczki był Pan Michał Piorun. Zaczęliśmy od spaceru po Puszczy Jodłowej znajdującej się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie człowiek nie ingeruje w przyrodę. Następnie udaliśmy się na platformę widokową nad Gołoborzem na Świętym Krzyżu, skąd mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki. Kolejnym etapem wycieczki bylo zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dalej odwiedziliśmy Opactwo na Świętym Krzyżu, czyli zespół klasztorny założony przez benedyktynów. W tym miejscu zwiedziliśmy Kaplicę Oleśnickich z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Wyjazd zakończyliśmy smacznym obiadem w Ośrodku Turystyczno- Wypoczynkowym- „Jodłowy Dwór " mieszczącym się na skraju słynnej Puszczy Jodłowej u stóp owianej legendami Łysej Góry - Świętego Krzyża.

 

Symboliczne wręczenie czeków z dotacjami dla działaczy NGO z terenu województwa świętokrzyskiego odbyło się w dniu 24.05.2022 rok. My otrzymaliśmy 5000 zł na organizację spotkania integracyjnego pod hasłem "Razem dla Was" dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat buski, kielecki i włoszczowski. Dziękujemy przedstawicielom Fundacji imienia Stefana Artwińskiego.
zdjecie 0
 
"...Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
w swej godności i w swych prawach.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem
i powinni postępować wobec innychw duchu braterstwa.
Wynikają one z godności osobowej człowieka... "
 
 
           Dnia 5 maja 2022 po raz kolejny uczestniczyliśmy w Eucharystii z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sanktuarium bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie. Ceremoni przewodniczył ks. Krzysztof Banasik Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kielekciej.  Celem Dnia Godności Osóby z Niepełnosprawnością Intelektualną , jest uświadomienie społeczeństwu różnoradności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zwrócenmie uwagi na bariery ( edukacyjne, zawodowe, , komunikacyjne, prawne, kulturowe itp.), które uniemożliwiają im realizację siebie na miarę posiadanych możliwości psychofizycznych.
maj 1maj 2
 
 maj5
maj6
mniow
 
 
 

Showcases

Background Image