Pod Niebiosa

logo strony

napis

"...Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
w swej godności i w swych prawach.
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem
i powinni postępować wobec innychw duchu braterstwa.
Wynikają one z godności osobowej człowieka... "
 
 
           Dnia 5 maja 2022 po raz kolejny uczestniczyliśmy w Eucharystii z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sanktuarium bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie. Ceremoni przewodniczył ks. Krzysztof Banasik Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Kielekciej.  Celem Dnia Godności Osóby z Niepełnosprawnością Intelektualną , jest uświadomienie społeczeństwu różnoradności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zwrócenmie uwagi na bariery ( edukacyjne, zawodowe, , komunikacyjne, prawne, kulturowe itp.), które uniemożliwiają im realizację siebie na miarę posiadanych możliwości psychofizycznych.
maj 1maj 2
 
 maj5
maj6
mniow
 
 
 

Showcases

Background Image