Pod Niebiosa

logo strony

napis

  • „ Jeżeli tworzę z serca, wszystko działa i jest piękne”.

Marc Chagall

            W Caritas Kieleckiej Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrowie w ramach terapii na pracowni przyrodniczo- ogrodniczej pod opieką naszego instruktora jest wyrabianie przez uczestników sprawności manualnej, rozwijanie konkretnych zamiłowań. Rozwijanie umiejętności twórczego wykonywania prac – odchodzenia od schematów. Wykonywanie takich prac znacznie uwrażliwia uczestników WTZ na estetykę i piękno, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową oraz uczy precyzji, skupienia i dokładności. Prace dobierane są do chęci i możliwości uczestnika tak, aby oprócz wyrabiania sprawności manualnej pobudzić wyobraźnie twórczą od dobierania kolorów, aż do realizacji własnych pomysłów z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

 marzec 2marzec 1marzec 7

Showcases

Background Image