Pod Niebiosa

logo strony

napis

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako koordynator działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie jest na etapie opracowania/aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju sektora w najbliższych latach. W tym celu utworzona została Grupa Tematyczna ds. diagnozy sektora ekonomii społecznej, której zadaniem jest m.in. określenie potencjału, potrzeb i problemów ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. W tym celu zostaliśmy zaproszeni do pracy w tej grupie. 

Spotkania Grupy Tematycznej odbędą się w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Spotkania odbywać się w formule online. Najbliższe spotkanie planowane jest na 28-29 kwietnia  2021 rok. 

 

Showcases

Background Image