Pod Niebiosa

logo strony

napis

        

        W dniu 7 września 2020 roku pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a PFRON, P. Robertem Suchanek – Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia oraz Iwoną Szafrańską – inspektor w Wydziale Organizacyjnym Ochrony Zdrowia Sitarstwa Powiatowego we Włoszczowie w obecności Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Gmina Krasocin- Tomasza Bugajnego oraz Rafała Cioskiem – kierowcą został dokonany odbioru 9-cio osobowego mikrobusa marki FORD Transit Custom MCA 2.0, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionego zgodnie z umową Nr 15/Or/20/PFRON z dnia 5 października 2020 roku pomiędzy Powiatem Włoszczowskim a Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację projektu „Zakup 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego dla przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie „ realizowanego w ramach obszaru D programu pt.” Program wyrównywania różnic między regionami III”

samochód

Showcases

Background Image