Pod Niebiosa

logo strony

napis

 

Caritas Kielecką Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ostrowie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka „ będą wspólnie realizować projekt z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie - zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacja wśród osób niepełnosprawnych. W dniu 11.08.2020 roku zostały omówione szczegóły realizacji kolejnych etapów projektu. Organem administracji publicznej, który ma pieczę jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie pt; „trening czyni mistrza „ będzie realizowany w dniu 02.03.09.2020 roku siedzibie warsztatu w Końskich przy ul;. Gimnazjalnej 41 B. W szkoleniu weźmie udział 10 uczestników Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie pl. terenową w Kossowie. Podczas warsztatów zostanie przeprowadzony Trening umiejętności społecznych, dzięki któremu uczestnicy zdobędą wiedzę ułatwiającą im tworzenie i utrzymanie relacji z innymi ludźmi. Trening ten daje możliwości modelowania swojego zachowania , które docelowo przełoży się na znaczne ułatwienie realizacji życiowych celów i codziennego funkcjonowania. Trening rozwiązywania problemów, polegający na ćwiczeniach właściwego postrzegania problemu oraz okoliczności w których zaistniała konkretna, trudna sytuacja.

 barbara

 

Showcases

Background Image