Pod Niebiosa

logo strony

napis

                   Podopieczni Caritas Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie w dniu 3 i 4 września 2020 roku uczestniczyli w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Końskich w szkoleniu  pt. „Trening czyni mistrza”. W warsztatach uczestniczyły osoby z terenów powiatu koneckiego oraz włoszczowskiego. Łącznie w spotkaniach brało udział  30 osób. Celem spotkań była realizacja zadań z zakresu komunikacji, których doskonalenie jest kluczowe w procesie rehabilitacji społecznej.

                    W pierwszym dniu odbyły się warsztaty psychologiczne, podczas których przeprowadzono trening umiejętności społecznych, dzięki któremu uczestnicy nabyli wiedzę ułatwiającą im tworzyć i utrzymywać relacje z innymi ludźmi. Trening dał również możliwości modelowania swojego zachowania, które docelowo może się przełożyć na znaczne ułatwienie realizacji życiowych celów i codziennego funkcjonowania. Podczas szkolenia przeprowadzono trening prowadzenia rozmowy, w skład którego weszły: ćwiczenia z rozpoznawania zachowań werbalnych i niewerbalnych oraz świadomego używania ich poprzez kontakt wzrokowy, ćwiczenia z rozpoczynania rozmowy wraz z nauką umiejętności wyboru odpowiedniego miejsca na rozmowę, ćwiczenia z podtrzymywania rozmowy, nauka aktywnego słuchania, zadawania otwartych pytań, nauka podejmowania nowych tematów oraz udzielania o sobie informacji w zależności od stopnia intymności rozmowy. Zajęcia trwały 6 godzin. Po nich nastąpiły lekcje indywidualne trwające 2 godziny.

                    W drugim dniu warsztatów podczas zajęć poruszano temat rozwiązywania problemów.Zaprezentowano ćwiczenia polegające na pokazaniu w jaki sposób postrzegać problemy oraz okoliczności, w których zaistniała konkretna, trudna sytuacja. W zakres takiego treningu weszło m.in. opisanie problemu i szukanie rozwiązań, a następnie ocena tych rozwiązań przy uprzednim omówieniu przeszkód, jakie mogą wystąpić.

                    Uczestników szkoleń odwiedzili: dyrektor departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego- Elżbieta Korus oraz przedstawiciel Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                     szkol 5szkol. nr 6szkol.nr 4szkol.nr 2Szkole.1szkole nr 3

Showcases

Background Image