Pod Niebiosa

logo strony

napis

           Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie pl.terenowa w Kossowie 29 września 2020r przekazała do Świętokrzyskiego oddziału PFRON w Kielcach prace podopiecznych, którzy przystąpili do konkursu plastycznego "Tajemnica mojej wyobraźni" XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Na początku października spośród nadesłanych prac z WTZ, DPS i ŚDS Wojewódzka Kapituła konkursu, w składzie : dr Joanna Biskup-Brykczyńska pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, dr Magdalena Leśniak, specjalista ds.edukacji Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Andrzej Michalski Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonią 15 prac w kat. malarstwo i witraż , rysunek i grafika , fotografia, rzeźba kameralna, płaskorzeźba oraz tkanina i aplikacja. Wyniki zostaną przedstawione podczas Wojewódzkiej Gali Konkursu 16 listopada 2020r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.Tajemnica swojej wyobrażni podzielili sie nasi uczestnicy a oto efekty. 

uczestnik Dariusz Bożkiewicz

uczestnik Hubert

uczestnik Łukasz Pytlarz

uczestnik Mateusz Rams

uczestnik Rafał Wypych

Showcases

Background Image