Pod Niebiosa

logo strony

napis

 

„Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić.

Jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nim iść.”

Walt Disney

             W miesiącu sierpień 2019 roku poszczególne osoby z powiatu włoszczowskiego brały udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Warsztaty odbyły się w Sandomierzu w dniach 12.13.08.2019 , 19.20.08.2019 oraz 26.27.08.2019 roku. Warsztaty były zorganizowane pt „Zasoby i potrzeby klientów są motywatorem aktywizacji społeczno-zawodowej w sektorze ekonomii społecznej.”

           Celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w celu zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwijanie ekonomii społecznej.

           Uczestnicy wizyty w pierwszym dniu uczestniczyli w szkoleniu oraz w wywiadzie badawczym w Sandomierzu. Zapoznaliśmy się z jego wspaniałymi zabytkami, odwiedziliśmy słynne już Muzeum Ojca Mateusza, oraz Galerię Twórczości Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu „TRATWA” przy ul. Opatowskiej. Tam zostaliśmy zainspirowani nowymi pomysłami.

Drugi dzień to kontynuacja szkolenia z Panem Piotrem mająca na celu uświadomić nam jaki mamy w sobie potencjał do stworzenia własnego biznesu na lokalnym rynku i jaką możemy otrzymać pomoc. Szkolenia pozwoliły grupą wzajemnie się zainspirować i uwierzyć w swoje możliwości.

san.1san.2

san.3

san.4

san.5

Showcases

Background Image