Pod Niebiosa

logo strony

napis

OGŁOSZENIE


ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

COVID-19 (TZW. KORONAWIRUSA).

ZAWIESZONE ZOSTAJE FUNKCJONOWANIE

- OD 13 DO 25 MARCA 2020
CARITAS KIELECKA WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ W OSTROWIE

PLACÓWKA TERENOWA W KOSSOWIE

PODSTAWA PRAWNA
USTAWA Z DNIA 2 MARCA 2020 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Showcases

Background Image