Pod Niebiosa

logo strony

napis

                W dniu 28 listopada 2019 r. uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie, uczestniczyli w niezwykłej uroczystości jubileuszowej 30 – lecie Caritas Diecezji Kieleckiej. W Bazylice Katedralnej w Kielcach sprawowana była dziękczynna Msza św., której przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski wraz z biskupami pomocniczymi Marianem Florczykiem i Andrzejem Kaletą. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli księża: dyrektorzy Caritas Kieleckiej Ks. Stanisław Słowik oraz ks. Krzysztof Banasik, ks. Krzysztof Sroka Caritas Polska, Caritas sąsiednich diecezji, księża posługujący w różnych instytucjach diecezjalnych, księża dziekani i proboszczowie. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się przeedstawiciele pracowników i podopiecznych wszystkich placówek Caritas Kieleckiej, wolontariusze Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas, a także  przedstawiciele władz samorządowych i współpracownicy.  W homilii bp Jan Piotrowski zachęcał, by czas naszej wdzięczności Caritas, rodził nadzieję, że nie ustaniemy w czynieniu dobra, bowiem prawdziwa Caritas nigdy się nie zniechęca, ani nie się męczy, ma wiele serc i wiele rąk w osobach ludzi dobrej woli, etatowych pracowników i tysiące wolonatariuszy.

           Po modlitwie w katedrze uczestnicy uroczystości jubileuszowych udali się do Wojewódzkiego Domu Kultury na okolicznościową galę. Podsumowując tak niezwykłą uroczystość śmiało, można powiedzieć, że podstawową funkcją Caritas jest dzielenie się darem, który wyraża się w postaci dobrego słowa, zrozumienia drugiego człowieka, dostrzegania jego potrzeb i zwyczajnego przebywania w nim codziennym życiu.

gALA 1

GALA 3

GALA 2

Showcases

Background Image