Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada,

ale na tym, że potrafi się podnosić”

Konficiusz

 

            Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej Ostrów placówka terenowa Kossów w dniach 25-26 czerwca 2019r. odbyła wizytę studyjną w Krakowie z Programu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

           Uczestnicy w pierwszym dniu wyjazdu odwiedzili Pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, obiekt rozpoczął działalność w 2003r. Prowadzi działalność hotelarską, gastronomiczną i edukacyjną. Zatrudnia 25 osób z niepełnosprawnościami i 10 osób kadry wspierającej. Ideą Pensjonatu jest motto „Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie”.

            Następnym etapem naszego wyjazdu była Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie. Spółdzielnia ta działa od 2014r. Łączy ideę włączenia społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie oraz działania cateringowe. W wolnej chwili odwiedziliśmy najważniejszy zabytek Krakowa czyli Wawel.

             Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Zakładu Aktywności Zawodowej w Chechle, działających od 2012r. Następnie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Działa głównie w sferze pomocy społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej. Stowarzyszenie wspiera ubogich i bezdomnych.

Na zakończenie odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną OPOKOA w Kluczach, działającą od 2009r. Spółdzielnia zatrudnia osoby bezrobotne i niepełnosprawne.W drodze powrotnej zwiedziliśmy Pustynię Błędowską leżącą na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej, pustynia ma niecałe 10km długości i 4km szerokości. Niesamowita wizyta pozwoliła nam dostrzec mozliwości osób niepełnosprawnych, a naszym uczestnikom uzmysłowić, że mają ogromny potencjał w sobie. 

P1310631 640x360

P1310656 640x360

P1310635 640x360

P1310674 640x360

P1310687 640x360

 

 

Showcases

Background Image