Pod Niebiosa

logo strony

napis

P1280032W dniu 22 czerwca 2017 odbyła się 10-ta jubileuszowa uroczystość upamiętniająca powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie prowadzonych przez Caritas Kielecką. Na jubileuszu obecni byli założyciele Warsztatu: Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik, Pan Józef Siwek – ówczesny Wójt Gminy Krasocin oraz Pan Zbigniew Krzysiek Starosta Powiatu Włoszczowskiego (obecnie wicestarosta) oraz Pani Ilona Nowak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowskie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Zygmunta Pawlika prałata dekanatu włoszczowskiego, ks. Jana Jagiełko Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ks. Michała Krężla wikariusza Parafii w Krasocinie.

Podczas Mszy obecni modlili się w intencji uczestników i pracowników WTZ w Ostrowie z placówką terenową Kossów. Obejmując modlitwą cała rodzinę Caritasu.

Święto WTZ zainaugurował Pan Tomasz Bugajny– kierownik placówki. Po podziękowaniach dla przybyłych gości, przedstawieniu krótkiej historii dorobku WTZ oraz gratulacjach i podziękowaniach za wykonywaną pracę nastąpiła część artystyczna wykonana przez uczestników warsztatu, która została poprowadzona przez terapeutę Katarzynę Pytel. Pamiątkowe Anioły wykonane przez uczestników zostały wręczone zaproszonym gościom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu warsztatu m.in. Panu Ireneuszowi Gliścińskiem Wójtowi Gminy Krasocin, Pani Ewie Sałaj koordynatorowi Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na oddział świętokrzyski oraz przyjaciołom, którzy od lat współpracują z warsztatami m.in. Pani Jolancie Tyjas Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego we Włoszczowie, Panu Arturowi Sygitowi Kierowniku WTZ w Starym Koniecpolu, Pani Monice Nawrot kierownikowi WTZ z Piasku Wielkiego, Panu Michałowi Szafrańskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl oraz Lidii Machnik sołtys Ostrowa.

Uczestnicy przedstawili gościom wycinek z życia placówki, prezentując warsztaty teatralno - wokalne. Część artystyczną zamknął pokaz sprzętu militarnego, który został zaprezentowany przez ks. Donata Neskę oraz ks. Sebastiana Noconia. Po niezwykłych chwilach udaliśmy się na przepyszny poczęstunek, który został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrowa.Podczas Jubileuszu 10-lecia istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej padło szereg gratulacji i wyrazów uznania za wysiłek i zaangażowanie w prace na rzecz osób niepełnosprawnych, wszystkim którzy wierzyli w sens istnienia tego miejsca, budując je od postaw przez 10 lat. Atmosfera podczas uroczystości była przepełniona przyjacielskim ciepłem i dobrocią płynącą od świętujących ludzi.

Więcej zdjęć z uroczystości X-lecia WTZ znajdziecie w naszej galerii >>>

Showcases

Background Image