Pod Niebiosa

logo strony

napis

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajeciowej w Ostrowie serdecznie dziękują wolontariuszom zaangażowanym w akcję TAK, POMAGAM! oraz darczyńcom, którzy włączyli się do akcji wspierając tegoroczną zbiórkę i składali żywność w sklepie Biedronka. Składamy również podziękowania najbardziej zaangażowanym rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych, którzy osobiście przekazali żywność.
Dzięki otwartości serca i pomocy, paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi trafiły do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

tak pomagam

Showcases

Background Image