Pod Niebiosa

logo strony

napis

"Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne"
(J3,16)

Tradycyjnie każdego roku po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich czyli tak zwana kolęda. 5 stycznia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie w z radością oczekiwały wizyty kapłana ks. Michała Kręzela, aby wspólnie modlić się o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku. Dla naszych podopiecznych było to wielkie przeżycie. Była to również okazja do wspólnego kolędowania i rozmów.

Wiz.Duszpasterska 1Wiz.Duszpasterska 2Wiz.Duszpasterska 3Wiz.Duszpasterska 4

Showcases

Background Image