Wiadomość dotycząca programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobamizakaźnymi” przez system SOW:
 
Osoby składające wniosek w ramach w/w programu przez system SOW do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  proszeni są o załączenie do wniosku następujących załączników:
 
1.   Wniosek
 2.  Skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
3.. Skan  dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której 
     występuje opiekun prawny
4. Klauzulę informacyjną, podpisaną oraz zeskanowaną. Druk klauzuli znajduje się jak wzór załącznika we wniosku.
 
 
Osoby składajcie wniosek w tradycyjnej wersji papierowej, wniosek jest do pobrania wraz z załącznikami w zakładce ,,Wnioski”  pod nazwą    ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020″