Pod Niebiosa

logo strony

napis

Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa.

Może najbardziej w chwili doświadczenia,

upokorzenia, prześladowania, klęski

- wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich,

znieważone i podeptane - wtedy świadomość tego, że (...)

Chrystus miłuje każdego i zawsze, (...) pozwala nam przetrwać.
Jan Paweł II

 

          Dnia 10.02.2020 r. w Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie została odprawiona Msza Święta, z racji obchodów Światowego Dnia Chorych. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi Świata na ich potrzeby. Mszę Świętą odprawił ks. Piotr Kucharz wikariusz z Parafii Krasocin, podczas której wygłosił piękną homilię do zebranych, a towarzyszył mu proboszcz parafii Krasocin ks. Jerzy Sikora, który spowiadał obecnych. Na Mszy Świętej spotkali się uczestnicy wraz z rodzicami, opiekunami, mieszkańcy Ostrowa, pracownicy WTZ. W uroczystość zaangażowali się również podopieczni Paulina Wójcik, która zaśpiewała psalm oraz Mariusz Sosnowski, który przeczytał czytanie. Ciekawym zupełnie spontanicznym akcentem było zaśpiewanie do mikrofonu przez podopieczną Stanisławę Znojek pieśni Barka na koniec mszy. 

DZIEN 1      DZIEN 2

DZIEN 3

DZIEN 4

DZIEN 5

DZIEN 6

DZIEN 7

Showcases

Background Image