Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach”.

Dnia 8 maja 2018r. Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z placówką terenową w Kossowie po raz kolejny uczestniczyła we Mszy Świętej w Kościele bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie z okazji obchodów dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mszę Świętą i homilię wygłosił ks. Proboszcz Leszek Dziwosz. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, osoby niepełnosprawne z całego powiatu włoszczowskiego oraz ich rodziny i opiekunowie. Celem Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Organizując Dzień Godności należy podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna, kolor skóry, płeć lub poglądy polityczne nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

P1290672P1290678P1290674P1290682P1290688P1290693P1290697P1290713

Showcases

Background Image