Pod Niebiosa

logo strony

napis

Od 15 do 30 listopada 2016 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrowie, odbywa się wystawa dotycząca termomodernizacji placówek Caritas Diecezji Kieleckiej. Uczestnicy mają możliwość oglądania zdjęć z działania na rzecz poprawy stanu środowiska placówek Caritas. Przedsięwzięcie to obejmowało pięć placówek, gdzie wykonano wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenia budynków, ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej struktury elewacji, zmian systemu grzewczego czy też instalacji solarowej.

wystawa 1wystawa 2

wystawa 3wystawa 4

Showcases

Background Image