Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.„

Jan Paweł II rozdział XXII encykliki Laborem exercens

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z placówką terenową w Kossowie w dniu 23 maja 2016 roku z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną po raz kolejny uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele bł. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników we Włoszczowie pod przewodnictwem ks. Proboszcza Leszka Dziwosza. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, osoby niepełnosprawne z całego powiatu włoszczowskiego oraz ich rodziny. Na zakończenie Mszy Świętej każdemu zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Msza Św. 1Msza Św. 2Msza Św. 3Msza Św. 4Msza Św. 5Msza Św. 6

Showcases

Background Image