Pod Niebiosa

logo strony

napis

slaskieforum11 czerwca 2015 roku przedstawiciele Śląskiego Forum WTZ, Lubelskiego Forum WTZ, Małopolskiego Forum WTZ oraz działając z upoważnienia Świętokrzyskiego Forum WTZ uczestniczyli w spotkaniu w Warszawie z Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marcin Horyń Zastępca Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Tematem spotkania było narastające niezadowolenie środowiska skupionego wokół warsztatów terapii zajęciowej, a dotyczące głównie dramatycznej sytuacji finansowej. Reprezentując interes wszystkich warsztatów terapii zajęciowej w Polsce, ich uczestników oraz pracowników przedstawiliśmy zarówno nasze doświadczenie jak również ocenę aktualnego stanu finansowego.

W trakcie rozmowy z Panem Ministrem przedstawiliśmy liczne argumenty przemawiające za szybką koniecznością zmiany algorytmu finansowania kosztu pobytu uczestnika w wtz. Poparliśmy to wieloma, dogłębnymi analizami sporządzonymi w oparciu o liczne danych finansowo-ekonomiczne.

Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził zrozumienie dla przedstawionego stanowiska oraz argumentów płynących ze środowiska wtz. Propozycje zmian finansowania zostały przyjęte do negocjacji. Jednocześnie uzgodniono, iż w terminie możliwie najszybszym, czyli jeszcze w miesiącu czerwcu odbędzie się kolejne, robocze spotkanie, podczas którego zostaną podjęte ustalenia dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian.

16 czerwca br. uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej finansowaniu oraz funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej. Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Podczas konferencji potwierdzono, ustaloną na naszym spotkaniu w dniu 11.06.2015r. z Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Ministrem Pracy i Polityki Społecznej podwyżkę kosztu pobytu uczestnika w wtz o 100zł począwszy od miesiąca lipca 2015 roku.

Deklaracja ta jednak nie zamyka naszych dalszych rozmów zaplanowanych na przyszły tydzień w MPiPS zmierzających do systemowego uregulowania kwestii finansowych wtz, w tym dalszych podwyżek kosztu pobytu uczestnika w wtz od 01.01.2016r. taki stan rzeczy jest również pokłosiem działań Pani Joanny Muchy, Posłanki na Sejm RP oraz jej interpelacji z marca 2015 w sprawie WTZ.

Showcases

Background Image