Pod Niebiosa

logo strony

napis

Dziengodnosci01W dniu 8 maja 2015 roku z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z placówką terenową w Kossowie po raz kolejny uczestniczyła we Mszy Świętej w Kościele bł. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie pod przewodnictwem ks. Proboszcza Leszka Dziwosza. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, osoby niepełnosprawne z całego powiatu włoszczowskiego oraz ich rodziny.

Celem Dnia Godności, ustanowionego w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Organizując Dzień Godności podkreślamy, że niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna, kolor skóry, płeć lub poglądy polityczne nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

Dzień Godności przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo. W ten dzień w całej Europie obchodzony jest również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

 

/Ł. Płonka/

 

Dziengodnosci1

Dziengodnosci2Dziengodnosci3Dziengodnosci4

Showcases

Background Image