Pod Niebiosa

logo strony

napis

Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał,

Chrystus bowiem zmartwychwstał.

Radujcie się więc

i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was łaski

i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia

życzą 

Uczestnicy i pracownicy 

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie 

z placówką terenową w Kossowie

Showcases

Background Image