Pod Niebiosa

logo strony

napis

mechanik15 1Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie wraz z placówką terenową w Kossowie dnia 28 stycznia 2015 roku uczestniczyła w kolejnej wizycie studyjnej w Zakładzie Mechaniki Samochodowej Pani Małgorzaty Dudek we Włoszczowie.

Państwo Małgorzata i Paweł Dudek zapoznawali nas od strony formalnej z funkcjonowaniem zakładu. Następnie mogliśmy zobaczyć wykonywanie pracy mechanika samochodowego. Pan Tadeusz zapoznał nas ze swoimi obowiązkami oraz praktycznie pokazał nam konserwację i naprawę samochodu.

Wizyta studyjna nauczyła nas jak ważną rolę odgrywają zakłady mechaniczne, które czuwają nad sprawnym działaniem naszych samochodów. 

mechanik15 4mechanik15 3mechanik15 5

Showcases

Background Image