Pod Niebiosa

logo strony

napis

Każdego roku po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy.

Dnia 15 stycznia 2015 roku w Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie odwiedził nas proboszcz Parafii Krasocin ksiądz Jerzy Sikora. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy, poświęcenia miejsc, w których przebywamy oraz błogosławieństwa na nadchodzący rok. Tradycyjnie przygotowaliśmy stół nakryty białym obrusem, a krzyż i zapalone świece przypominały o obecności Pana Jezusa.

Podczas spotkania kolędowego ksiądz Proboszcz rozdał wszystkim obrazki i słodki upominek dla uczestników.

Odwiedziny duszpasterskie przeżywaliśmy w duchu radości bożonarodzeniowej i modlitwy.

/Ł.Płonka/

Showcases

Background Image