Pod Niebiosa

logo strony

napis

Dnia 18 listopada 1989 r. dekretem ówczesnego Biskupa Kieleckiego Stanisława Szymeckiego erygowana została Caritas Diecezji Kieleckiej. Ta kościelna instytucja charytatywna kontynuuje tradycje przedwojennej Caritas, która w 1950 r. została zawłaszczona przez komunistyczne władze Polski Ludowej i przez blisko 50 lat nie mogła funkcjonować. Dopiero przemiany ustrojowe w 1989 r. pozwoliły Kościołowi Katolickiemu na swobodną realizację posługi miłosierdzia.

Mija 25 lat działalności odnowionej Caritas Diecezji Kieleckiej. Pragniemy nasz Jubileusz przeżywać dziękując Bogu za rozwój dzieł Caritas w diecezji. Na przestrzeni tych lat powstały 72 placówki dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Utworzyliśmy hospicja, domy opieki, świetlice środowiskowe, placówki rehabilitacyjne, stołówki charytatywne. Rozwinęły się dzieła pomocowe na rzecz dzieci i rodzin ubogich. Od początku wspieramy osoby dotknięte klęskami żywiołowymi lub innymi sytuacjami losowymi. Prowadzimy aktywizację zawodową bezrobotnych i niepełnosprawnych, pomagamy osobom pokrzywdzonym przemocą, organizujemy kolonie charytatywne dla dzieci i szereg innych dzieł miłosierdzia. Z różnych form wsparcia Caritas Kieleckiej rocznie korzysta ok. 30 tysięcy potrzebujących.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przez ćwierćwiecze wspólnie z Caritas te dzieła tworzyli. Dziękujemy Księżom biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, pracownikom świeckim, wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim życzliwie wspierającym działania Caritas Diecezji Kieleckiej. Mamy nadzieję, że nasze przeżywanie Jubileuszu będzie radosnym wspomnieniem przeszłości i czasem otwierania się na nowe wyzwania w samarytańskiej posłudze potrzebującym.

Główne obchody jubileuszowe odbędą się 11 grudnia br. Rozpoczniemy dziękczynną Eucharystią pod przewodnictwem Biskupa Jana Piotrowskiego w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 12.00. Jubileuszowa Gala będzie miała miejsce w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga o godz. 14.00.

Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej

 

Showcases

Background Image