Pod Niebiosa

logo strony

napis

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie dnia 17 listopada 2014 r. rozpoczęła cykl zajęć dydaktycznych, które odbywać się będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie.
W zajęciach będą uczestniczyć podopieczni warsztatów w małych grupach. Przeprowadzone zostały dotychczas Warsztaty dotyczące znajomości biblioteki m.in. zarys historyczny placówki, zapoznanie z zasad korzystania biblioteki, zapoznanie z katalogiem i obsługą komputera. Dodatkową atrakcją było obejrzenie filmu przyrodniczego.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika Gminnej Publicznej Biblioteki w Krasocinie - Panią Annę Goszczyńską pod okiem naszego terapeuty - Pani Agnieszki Dubay, która była odpowiedzialna za grupę i mobilizowała do aktywnego udziału w zajęciach.

Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna. Potwierdziliśmy chęć udziału w następnych cyklicznych spotkaniach, które otworzą nas i nauczą jak sprawnie korzystać z czytelni w bibliotece.

Showcases

Background Image