Pod Niebiosa

logo strony

napis

W dniu 27 maja 2014 roku została przeprowadzona z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie rozmowa profilaktyczna na temat norm społecznych - właściwego zachowania się w miejscach publicznych i skutków jakie za sobą niesie nadużywanie środków takich jak alkohol, narkotyki, czy nikotyna. Rozmowa została przeprowadzona przez Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie p. Tomasza Bugajnego oraz psycholog p. Aleksandrę Ścisłowską.
 

 

W trakcie rozmowy zostały przedstawione negatywne i pozytywne przykłady „z życia”, które pomogły lepiej zrozumieć uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej jak ważne jest bezpieczeństwo - ludzkie życie.

Powyższa pogadanka miała na celu uświadomienie naszym podopiecznym jak zachowywać się w miejscach publicznych i przestrzec przed konsekwencjami jakie grożą w przypadku nie stosowania się do obowiązujących norm społecznych w naszym kraju.

 

A. Wilk, K. Prokop

Showcases

Background Image