Pod Niebiosa

logo strony

napis

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w dniu 24.04.2014 roku w porozumieniu z Caritas Kielecką w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ostrowie zorganizowała szkolenie dla wolontariuszy z powiatu włoszczowskiego chcących aktywnie pomagać na zajęciach z niepełnosprawna młodzieżą. Takie zajęcia będą odbywać się cyklicznie w Powiatowym Centrum Kulturalno Rekreacyjnym we Włoszczowie w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim. Celem wolontariuszy będzie dbanie o prawidłowy przebieg zajęć, motywowanie uczestników do aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskanie jak najlepszej niezależności fizycznej a także psychicznej osób niepełnosprawnych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w Warsztatach zostały przeprowadzone przez Panią Agatę Mazur – Czupryńską oraz Panią Ewę Grzesiak.

Zajęcia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji nie odbyły by się, gdyby nie grupa ludzi, którzy potrafią dać cząstkę siebie drugiemu człowiekowi poprzez czuwanie nad bezpieczeństwem na zajęciach rehabilitacyjnych. Do grupy ludzi, którzy zechcieli wziąć udział w zajęciach należały; Aleksandra Woźnica, Karolina Błażejczyk, Izabela Turczyn, Sylwia Malinowska, Anna Szymkiewicz i Tomasz Bugajny.

Dziękujemy wszystkim, którzy znajdują czas, po to by inni mogli się uśmiechać.

Zdjęcia ze szkolenia do zobaczenia w naszej galerii.

Showcases

Background Image