Pod Niebiosa

logo strony

napis

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji rozpoczęła działania w ramach specjalistycznego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży. Miejsce spotkań: Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie. Informacje na temat zajęć można uzyskać: Biuro Regionalne FAR ul. Czarnowska 2 A, 26-065 Piekoszów tel. 41/306-13-55 wew. 36. Spotykać będziemy się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 11:00-14:00. Zaczynamy 26 kwietnia br.

 

 

Jednym z elementów projektu jest organizacja zajęć o charakterze rehabilitacyjno-sportowym. Na tle szerokiej oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, FAR proponuje rzecz nietuzinkową: spotkania ukierunkowane na samodzielność i aktywność uczestników. Tu rodzice mogą zająć się sobą i swoimi problemami w trakcie zajęć przygotowanych specjalnie dla nich, zaś dzieci pozostawione pod opieką wykwalifikowanej kadry rozwijają swoją potrzebę działania, samodzielności i odrębności.

 

Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw ruchowych. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą: 

 • współzawodnictwo (z poszanowaniem zasad fair-play);
 • współpracę w grupie;
 • koordynację ruchową, szybkość, siłę, gibkość i wytrzymałość;
 • utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 • integracje z rówieśnikami;

 

Co daje dzieciom udział w zajęciach?

 • usprawnianie fizyczne: kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń narządu ruchu, rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka i korekta wad postawy;
 • naukę i doskonalenie techniki jazdy na wózku (pokonywanie barier architektonicznych);
 • zwiększenie samodzielności oraz poczucia własnych możliwości;
 • kształtowanie wartościowych postaw społecznych: przyzwyczajanie do działania w zespole, naukę przestrzegania przepisów i zasad, naukę wchodzenia w role wymagające różnych cech np. sędzia w grze – sprawiedliwy i bezstronny lub uczestnik gry – zdyscyplinowany i podporządkowany interesom grupy;
 • kształtowanie poprzez zabawę cech sprzyjających osiąganiu odpowiednich wyników w nauce: uwaga, pamięć, orientacja, spostrzegawczość, refleks itp.;
 • nawiązywanie kontaktów i więzi z rówieśnikami,
 • odprężenie, dobrą zabawę.

 

Co daje rodzicom udział w zajęciach?

 • wiedzę na temat parametrów doboru odpowiedniego dla dziecka sprzętu ortopedycznego,
 • naukę asekuracji dziecka podczas zajęć techniki jazdy,
 • zwiększenie własnego poczucia bezpieczeństwa – jestem bardziej świadomy problematyki związanej z niepełnosprawnością mojego dziecka (udział w wykładach o następstwach przepukliny oponowo-rdzeniowej, odleżynach, urologii, diecie)
 • wskazanie rozwiązań związanych  z dostosowaniem mieszkania, domu i jego najbliższego otoczenia, z wyborem szkoły, wyborem specjalisty, zaznajomienie się z prawami przysługującymi osobom niepełnosprawnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
 • poczucie przynależności do grupy,
 • wspólny cel działania,
 • poczucie sprawczości,
 • nabycie umiejętności dostrzegania potencjału swojego dziecka, które może stać się samodzielne,
 • kontynuację i przeniesienie na domowy grunt umiejętności nabytych przez dziecko  podczas zajęć regionalnych lub szkoleń weekendowych,
 • zrozumienie, że dziecko jest indywidualną jednostką, która ma prawo do autonomii, samodzielności i realizowania się.

Showcases

Background Image