Pod Niebiosa

logo strony

napis

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi specjalisty­czny program skierowany do dzieci i młodzieży poruszających się na wózku inwalidzkim:

„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim"

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

 


Co jest w programie? - czyli działania i korzyści

  • trening techniki jazdy na wózku - prowadzi do zna­cznego wzrostu niezależności i samodzielności w dorosłym życiu
  • spotkania informacyjne w szpitalach, szkołach i pla­cówkach wychowawczych - ważne jest jak najwcze­śniejsze rozpoczęcie skutecznych działań
  • stacjonarne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe w każdym województwie - możliwość ćwiczeń i inte­gracji w miejscu zamieszkania (zajęcia stacjonarne obejmują: technikę jazdy na wózku, trening usprawniający, gry zespołowe, zabawy integracyjne, naukę przesiadania, wykłady, spotkania w plenerze). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurach regionalnych FAR.
  • szkolenia weekendowe przeznaczone dla rodzi­ców i dzieci - zapewniają szybkie i efektywne prze­szkolenie dzieci oraz szkolenie rodziców
  • obozy Aktywnej Rehabilitacji - rehabilitacja oparta o trening różnych dyscyplin sportowych a także zabawy podnoszące kompetencje społeczne. Każde dziecko ma swojego własnego instruktora poruszającego się na wózku oraz opiekuna pełnosprawnego.

 

Obóz podnosi samodzielność, niezależność i wiarę w siebie - cechę szczególnie ważną u dzieci, które dorastały jako osoby niepełnosprawne. Dziecko otrzy­muje niezbędną pomoc w zakresie higieny osobistej, ale też zgodnie z ogólną ideą obozu, przy pomocy doświadczonych instruktorów (opiekunów) uczy się radzić sobie samo, na tyle, na ile jest to możliwe. Podczas obozu dzieci ćwiczą samodzielne cewnikowanie, ubieranie się, czynności porządkowe np. ścielenie łóżka, składanie ubrań - często po raz pierwszy w życiu.

 

  • szkolenia dla rodziców- przynajmniej jedno z rodzi­ców powinno wziąć udział w szkoleniu. Standardowo są one częścią zajęć w regionie, szkolenia weekendowego lub obozu. Bogaty program wykładów połączony jest z praktyką - rodzice mają okazję usiąść na wózku i razem z dzieckiem wziąć udział w zajęciach.

 

Instruktorzy udzielający porad w domu, prowadzący zaję­cia w regionie, a także podczas obozów i szkoleń dla dzieci są w większości osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich i prezentując swoje własne doświadczenia, stanowią konkretne, silnie oddziałujące wzorce osobowe dla uczestników. Przekazane przez nich informacje o możliwościach normalnego i w pełni spra­wnego funkcjonowania w społeczeństwie sprawiają, że rodzice zaczynają inaczej patrzeć na swoje niepełno­sprawne dziecko i inaczej myśleć o jego przyszłości.

 

Unikatowym działaniem Fundacji jest wdrożenie Między­narodowej Klasyfikacji ICF do oceny funkcjonowania i nie­pełnosprawności osób objętych naszym wsparciem. Fundacja jako pierwsza w Polsce posługuje się tą klasyfikacją do diagnozowania i oceny efektywności działań w kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfun­kcjami narządu ruchu. System pozwala na zapropo­nowanie wsparcia, które jest indywidualnie i precyzyjnie dobrane do potrzeb konkretnej osoby.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

tel./fax: 22 651 88 02, 22 651 88 03, 22 858 26 39, 22 642 22 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.far.org.pl

 

Projekt finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

Showcases

Background Image