Pod Niebiosa

logo strony

napis

W dniach 24–26 stycznia 2014 roku w Ośrodku Diecezji Kieleckiej „Betania” w Rabce miało miejsce spotkanie szkoleniowe dla kierowników placówek i koordynatorów działających w strukturze Caritas Diecezji Kieleckiej.

 Pierwszego dnia warsztaty z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów w zespole poprowadziła p. Lidia Świeboda-Toborek – psycholog PCPR w Kielcach. W drugim dniu podsumowano działania Caritas Diecezji Kieleckiej w 2013 roku oraz omówiono plan pracy i wydarzeń na rok 2014. Podjęto też temat dbałości o wizerunek Caritas oraz przygotowań do 25 rocznicy działalności Caritas Diecezji Kieleckiej, która przypada w listopadzie br.

W czasie trwania wyjazdu nie zabrakło wspólnych modlitw i mszy św. sprawowanych przez Księży Dyrektorów Caritas Kieleckiej. Powierzano Panu Bogu wszystkie podejmowane dzieła miłosierdzia, podopiecznych, pracowników i wolontariuszy Caritas.

Spotkanie w Rabce było dobrą okazją do wzajemnego poznania, integracji i wymiany doświadczeń. Żywimy nadzieję, że zaowocuje to jeszcze skuteczniejszą pracą na rzecz drugiego człowieka w duchu miłości Caritas.

Showcases

Background Image