Pod Niebiosa

logo strony

napis

SPOTKAJMY SIĘ RAZEM”

 

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie z placówką terenową w Kossowie zorganizowały 31 sierpnia 2009 roku spotkanie integracyjne pt. „Spotkajmy się Razem”. Gościem honorowym spotkania była pani Ewa Sałaj pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na teren Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Katolickiego Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin „Nasz Dom”.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Włoszczowski Ryszard Maciejczyk, Wicestarosta Włoszczowski Zbigniew Krzysiek, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie Maksymilian Stępień, Kierownik Ośródka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Dariusz Czechowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie Elżbieta Jaskólska, Wójt Gminy Krasocin Józef Siwek, Sekretarz Łucja Rak, oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Helena Ciszek, Wiceprezes Stowarzyszenia Społeczne Porozumienie Samorządowe „RAZEM” Ireneusz Gliściński, sołtys Ostrowa Lidia Machnik.


Nasze spotkanie uświetnili muzycznie:
- uczestniczka WTZ Ostrów Paulina Wójcik z pana Ireneuszem Gliścińskim i panem Arturem Frączkiem,
- kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach Karol Stawowczyk,
- zespół muzyczny ‘THE ARKUS” z kierownikiem zespołu Tomaszem Aleksandrem Jańczakiem.

W spotkaniu uczestniczyli Rodzice i Opiekunowie naszych podopiecznych i inne osoby zainteresowane działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na spotkaniu odbywającym się w plenerze przeprowadzono m.in. prelekcję na temat; wypadek, wózek inwalidzki, kalectwo -„Myślisz, że życie nie ma już sensu, nie musi tak być”, aktywna rehabilitacja; „co to takiego…?”, akceptacja życia na wózku inwalidzkim, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Naszym założeniem była wspólna integracja, każdy człowiek jest inny, ale to właśnie jest wspólną cechą ludzkości: prawo do różnorodności. Spotkanie integracyjna "Spotkajmy się Razem" pokazuje, że człowiek, który na skutek wypadku, lub z racji niepełnosprawności zmaga się z pewnymi ograniczeniami, ma prawo normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Jesteśmy za pełną integracją, która umożliwia naukę w szkole, zabawę z kolegami na podwórku, zdrową rywalizację sportową, normalne kontakty z rówieśnikami - bo każdy ma prawo do samorealizacji. Spotkania takiego typu uświadamiają ludziom zdrowym, że niepełnosprawni nie oglądają życia zza pleców innych, lecz normalnie i zdrowo chcą funkcjonować w społeczeństwie - tylko od nas ludzi zdrowych zależy czy im na to pozwolimy, a spotkania integracyjne to pierwszy krok do tego by nie bać się inności.

Ideę naszego spotkania można wyrazić w słowach Bruna Ferraro „Nie czekaj, aż rozpocznie kto inny. To do Ciebie dzisiaj należy zainicjowanie kręgu radości. Często wystarczy mała, malutka iskierka, by wysadzić w powietrze ogromny ciężar. Wystarczy iskierka dobroci, a świat zacznie się zmieniać. Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie: to jedyny dar rosnący tym bardziej, im więcej się z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, w którym tym więcej się zarabia, im więcej się wydaje; podaruj ją, rzuć daleko od siebie, rozprosz ją na cztery wiatry, opróżnij z niej kieszenie, wysyp ją z koszyka, a nazajutrz będziesz miał jej więcej niż dotychczas”.

Pamiętajmy, że spotkania integracyjne powinny uświadamiać Nam, ze nikt z nas nie jest samotną wyspą i zawsze uczestniczymy w życiu drugiego człowieka.Kierownik WTZ

Tomasz Bugajny

wraz z terapeutami

Showcases

Background Image