Pod Niebiosa

logo strony

napis

Piknik z okazji "Dnia Dziecka"

 

Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie gm. Krasocin zorganizowały 2 czerwca 2009 r. piknik z okazji "Dnia Dziecka".

Piknik ten został sfinansowany w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW. Hasłem przewodnim spotkania były słowa Marii Grzegorzewskiej "Nie ma kaleki, jest człowiek". Naszymi honorowymi gośćmi, którzy zaszczycili nasze spotkanie był Wicestarosta powiatu włoszczowskiego Zbigniew Krzysiek, Kierownik PCPR Ilona Nowak oraz Maria Marcinkowska, a także specjalni goście: Katarzyna Dobrowolska dziennikarz tygodnika "Niedziela", sołtys Ostrowa Lidia Machnik oraz przedstawiciele stowarzyszenia "Razem" - Jacek Sienkiewicz i Ireneusz Gliściński.
W spotkaniu uczestniczyli Rodzice i Opiekunowie naszych podopiecznych i inne osoby zainteresowane działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach integracji zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie z nauczycielami Anną Wroną i Edytą Pilichowską. 

Naszym założeniem była wspólna integracja poprzez zabawę w konkurencjach sportowych przygotowanych przez terapeutów. Uczestnictwo w konkurencjach było nagradzane, budziło zdrową rywalizację, ale przede wszystkim współpracę w grupie. Uczestnicy warsztatu przyznali "order uśmiechu" osobom, które wypiły sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. 

Na zakończenie chcę podkreślić miarę słów "Nie ma kaleki, jest człowiek". Ograniczenia dzieci niepełnosprawnych mają zwykle charakter cząstkowy, a między nimi i pełnosprawnymi istnieje więcej podobieństw niż różnic. Dziecko niepełnosprawne jest przede wszystkim osobą - dzieckiem, a nie zespołem deficytów. Dzięki integracji dostrzegamy człowieka i jego codzienny uśmiech.Tomasz BugajnyShowcases

Background Image