Pod Niebiosa

logo strony

napis

 

 

Wojewódzka Społeczna Rada

Ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

 

 

29 marca 2010 r. pan Tomasz Bugajny - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie i Kossowie uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady Ds. Osób Niepełnosprawnych na którym poruszano następujące tematy:

 

 

  • zaopiniowanie wniosków w ramach Programu PEFRON pn. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II - obszar A.
  • zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • przedstawienie informacji nt. konferencji pt. „Rola i znaczenie wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych w kształtowaniu polityki dotyczącej środowiska osób niepełnosprawnych przez organy samorządowe”.
  • wybór przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Showcases

Background Image