Pod Niebiosa

logo strony

napis

"Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

 

W dniu 29.11.2011r. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie Pan Tomasz Bugajny brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Program posiedzenia przedstawiał się następująco:

  1. Przedstawienie informacji nt. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  2. Przedstawienie informacji nt. wykorzystywania środków PFRON przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r.
  3. Omówienie planu pracy Rady na 2012 r.
  4. Sprawy różne.

 

 

Showcases

Background Image