Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Spotkanie Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”

 

W dniu 21.06.2011r. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie Pan Tomasz Bugajny brał udział w posiedzeniu Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Województwie Świętokrzyskim.

 

 

Celem spotkania było zapoznanie się z tematyką prac Społecznych Rad oraz problemami ludzi niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach.

 

Program spotkania przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie spotkania przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

 

2. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych - Pani Renata Murawska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

 

3. Przedstawienie danych dotyczących ilości osób orzekanych o niepełnosprawności

w poszczególnych powiatach - Pan Rafał Zieliński - Inspektor w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

4. Prognoza dotycząca liczby osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w województwie świętokrzyskim - Pan Michał Siwierski - Koordynator w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz i Nadzoru nad SAC.

 

5. Informacje dotyczące ZPCH, ZAZ- ów oraz turnusów rehabilitacyjnych - Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej.

 

6. Przedstawienie problemów osób niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach wraz z najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez poszczególne Społeczne Rady.

 

7. Wystąpienie Pana Krzysztofa Słonia - Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Świętokrzyski.

 

Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach było również okazją do dyskusji nt.: inspirowania przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Showcases

Background Image