Pod Niebiosa

logo strony

napis

"Październikowe posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych"

 

Wicemarszałek Grzegorz Świercz przewodniczył inauguracyjnemu posiedzeniu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wręczył również nominacje nowo powołanym członkom Rady.

 

Nominacje otrzymali:

  • Tomasz Bugajny – Kierownik WTZ w Ostrowie - Caritas Diecezji Kieleckiej
  • Stefan Duś – Przewodniczący Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
  • Katarzyna Kondziołka – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawichoście
  • Maria Kusiak-Obarska – Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat” w Starachowicach
  • Jacek Matera – wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie
  • Małgorzata Olejnik – Wiceprezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” z siedzibą w Chmielniku
  • Adam Sarnot – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy Marszałku Województwa funkcjonuje Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącą organem opiniodawczo – doradczym. W skład Rady wchodzi 7 przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

 

Do zadań Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image