Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Współpraca - ważna rzecz”

 

Dnia 13.09.2012 roku została zwarta umowa partnerska między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy we Włoszczowie, a Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ostrowie, w ramach której będzie realizowany projekt „Zawsze aktywni – program zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Dzięki w/w. projektowi podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie będą mogli skorzystać z takich atrakcji jak:

  • spotkanie integracyjne,
  • biegi przełajowe, propagowanie i nauka chodzenia o kijkach – nordic walking,
  • trening kompetencji społecznych, warsztaty plastyczne w plenerze – Kazimierz Dolny nad Wisłą,
  • instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • pokaz przeciwpożarowy,
  • zajęcia sportowe na basenie „Nemo” we Włoszczowie,
  • wizyta w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej,
  • warsztaty teatralne przygotowujące przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
  • prezentacja przedstawienia teatralnego w Domu Kultury we Włoszczowie,
  • wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów plastycznych, podsumowanie i zakończenie projektu.

Showcases

Background Image