Pod Niebiosa

logo strony

napis

„KOLEKCJONERZY NOWYCH DOŚWIADCZEŃ”

 

 

W dniach 29.08. - 31.08.2012 r. grupa podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostrowa i Kossowa, Środowiskowego Domu Samopomocy z Piekoszowa i Środowiskowego Domu Samopomocy z Końskich wraz z terapeutami uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych w ramach projektu „Kolekcjonerzy Nowych Doświadczeń”.

 

 

Zapraszamy do galerii WTZ >>>

 

 Pierwszy dzień warsztatów wyjazdowych odbył się pod hasłem: „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. Z tej okazji mieliśmy możliwość zwiedzić piękny pałacyk słynnego pisarza w Oblęgorku, gdzie mieści się muzeum poświęcone Jego pamięci. Odbył się tu również konkurs, w którym Warsztaty z Ostrowa zdobyły pierwsze miejsce.

 

 

 Kolejnym punktem warsztatów wyjazdowych był przyjazd do Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Gołoborze” Rudki, Nowa Słupia, gdzie braliśmy udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, teatralnych i tanecznych.

 

Głównym założeniem warsztatów aktywizacji zawodowej było odkrywanie potencjału tkwiącego w każdej osobie, predyspozycji i umiejętności zawodowych, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, doradcę zawodowego panią Beatę Tyczyńską.

 

Warsztaty teatralne z kolei, dały nam możliwość praktycznego poznania różnych technik scenicznych, które przydają się nie tylko w teatrze, ale również na „scenie życia”. Uczestnicy warsztatów uczyli się kreować role, pokazując takie emocje jak radość czy smutek. Wszystko odbywało się pod bacznym okiem aktorów państwa Teresy i Mirosława Bielińskich z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 

Następne - warsztaty taneczne - kształtowały poczucie rytmu, koordynację ruchową, a także wrażliwość muzyczną. Zajęcia te dały również wszystkim możliwość relaksu, wspólnej radosnej zabawy tym bardziej, iż powadzone były przez znakomitych instruktorów - pana Huberta Stachurę i panią Paulinę Snoch.

 

Na koniec warsztatów wyjazdowych czekała nas wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Smakosz” w Kielcach, gdzie zjedliśmy pyszny obiad. Następnie udaliśmy się do Klubu Sportowego „Stella”, gdzie każdy z nas mógł spróbować swoich możliwości podczas warsztatów strzelania z łuku.

 

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" z Piekoszowa.

 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku.

Showcases

Background Image