Pod Niebiosa

logo strony

napis

„Zaproszenie do współpracy”

 

 

W Zespole Szkół w Radkowie w dniu 16.05.2012 r. pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą nadzorować pracę placówki. Efektem powyższej obserwacji będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.

 

Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Wobec szkół postawione są konkretne wymagania, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, po organizację pracy.

 

Wizytatorzy rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, uczniami i rodzicami, a także z przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi szkoła na co dzień współpracuje. Z tej racji o wyrażenie swoich opinii został poproszony Kierownik Caritas Diecezji Kieleckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie - pan Tomasz Bugajny, który w zastępstwie oddelegował pracownika – Koordynatora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kossowie - panią Małgorzatę Turską.

 

Showcases

Background Image