Pod Niebiosa

logo strony

napis

Dnia 6 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym z udziałem Pani Jadwigi Irla Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotyczące zadań i programów realizowanych przez jednostki samorządowe na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Podczas spotkania prezentowane były programy i zadania, dzięki którym osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, władze samorządowe, przedstawiciele Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie Powiatu Włoszczowskiego.


Po konferencji odbyło się spotkanie integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie był przygotowany poczęstunek dla zaproszonych gości, rodziców, pracowników, a także uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie i Kossowie.
Obecni byli również pracownicy i podopieczni Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Podczas spotkania odbyły się występy artystyczne uczestników- Warsztaty Terapii Zajęciowej reprezentowała uczestniczka Paulina Wójcik.
Współorganizatorami spotkania byli: Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie.

Showcases

Background Image